Programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs kan van start!

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs 560 miljoen euro toe.

Dat betekent dat het programma kan starten!

De beoordelingscommissie schreef in haar rapport:

De voorgestelde sectorale ICT-infrastructuur en kennisinfrastructuur vormen belangrijke randvoorwaardes voor het
benutten van digitalisering in het ho en mbo. De
transformatiehubs kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe
concepten en de
Centers for Teaching and Learning kunnen helpen om digitalisering in het onderwijs een aanzienlijke impuls
te geven.

In de komende maanden gaan we aan de slag met de voorbereidingen: het vorm geven aan de programma-organisatie, samenstellen van een stuurgroep, een programmadirecteur werven, en de eerste vacatures voor de sleutelposities in de programma-organisatie.

Ook blijven we goed in gesprek met de collega’s van de andere projecten uit de pijler “Kennisontwikkeling”.We zien, net als de beoordelingscommissie, veel mogelijkheden voor synergie en gaan er voor zorgen dat we dit waar kunnen maken. Dat doen we in samenspraak met het ministerie van OCW.

Bekijk hier het persbericht over de toekenning.

Bekijk hier het bericht over de toekenningen uit het Nationaal Groeifonds in de tweede ronde.

Wat is de digitaliseringsimpuls?

Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland bundelen hun krachten om beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Zo kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de continu en snel veranderende vragen van de samenleving, en kunnen we die verandering van de samenleving vorm geven.

We willen het onderwijs wendbaarder en flexibeler inrichten, en zorgen dat (online) onderwijs en onderwijsmateriaal beter toegankelijk is.

Zo kunnen lerenden (16-99 jaar) beter hun eigen leerpad bepalen, omdat ze goed kunnen zien welk onderwijs voor hen beschikbaar is en ze zich makkelijk (online) kunnen inschrijven. Ze hebben meer grip op de gegevens over hun onderwijsloopbaan, en kunnen via één plek toegang krijgen tot leermaterialen.

Docenten hebben makkelijker toegang tot kennis over onderwijs en worden beter ondersteund in het vormgeven van onderwijs (met behulp van digitale leermiddelen). De vragen die hierbij opkomen worden onderzocht door consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals.

Om deze transitie in een hoog tempo te maken hebben de instellingen, in samenwerking met SURF, het NRO en andere partnerorganisaties een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van OCW ondersteunt de aanvraag.

De aanvraag is ingediend in oktober 2021. Sinds die tijd heeft de beoordelingscommissie schriftelijk en in een interview vragen gesteld.

Op donderdag 14 april wordt bekend of het Nationaal Groeifonds een bijdrage kan leveren aan dit programma. Via deze website houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.