Wat is de digitaliseringsimpuls?

Alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland bundelen hun krachten om beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Zo kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de continu en snel veranderende vragen van de samenleving, en kunnen we die verandering van de samenleving vorm geven.

We willen het onderwijs wendbaarder en flexibeler inrichten, en zorgen dat (online) onderwijs en onderwijsmateriaal beter toegankelijk is.

Zo kunnen lerenden (16-99 jaar) beter hun eigen leerpad bepalen, omdat ze goed kunnen zien welk onderwijs voor hen beschikbaar is en ze zich makkelijk (online) kunnen inschrijven. Ze hebben meer grip op de gegevens over hun onderwijsloopbaan, en kunnen via één plek toegang krijgen tot leermaterialen.

Docenten hebben makkelijker toegang tot kennis over onderwijs en worden beter ondersteund in het vormgeven van onderwijs (met behulp van digitale leermiddelen). De vragen die hierbij opkomen worden onderzocht door consortia van onderzoekers en onderwijsprofessionals.

Om deze transitie in een hoog tempo te maken hebben de instellingen, in samenwerking met SURF, het NRO en andere partnerorganisaties een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van OCW ondersteunt de aanvraag.

De aanvraag is ingediend in oktober 2021. Sinds die tijd heeft de beoordelingscommissie schriftelijk en in een interview vragen gesteld.

Op donderdag 14 april wordt bekend of het Nationaal Groeifonds een bijdrage kan leveren aan dit programma. Via deze website houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.