Wie zijn er bij Digitaliseringsimpuls Onderwijs betrokken?

Alle publieke mbo-instellingen (63), hbo-instellingen (36) en universiteiten (14) doen mee. In totaal gaat het om 113 instellingen, in samenwerking met SURF, het NRO, en andere organisaties in het onderwijs en daarbuiten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk. Een stuurgroep ziet toe op het behalen van de doelstellingen in het programma. In de stuurgroep zitten zes bestuurders uit het mbo, hbo en wo. Als beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft ook SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, een zetel. De zetel voor de beheerder van de gedeelde kennisinfrastructuur moet nog worden ingevuld. Een onafhankelijke voorzitter zit de stuurgroep voor. Het ministerie van OCW is agendalid. Groepen van lerenden, docenten en ict-directeuren adviseren de stuurgroep. Een programmadirecteur maakt samen met een stafbureau de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen mogelijk.

Wat is de rol van het ministerie van OCW?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor dit programma een subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds ontvangen. Het ministerie van OCW legt daarover verantwoording af naar het ministerie van EZK. SURF, de penvoerder van het programma, vraagt namens de deelnemende partijen subsidie aan bij OCW voor de uitvoering van het programma. De stuurgroep van het programma legt (financiële) verantwoording af aan OCW. OCW is agendalid van de stuurgroep. OCW organiseert de samenhang met andere programma’s  die raakvlakken hebben met Digitaliseringsimpuls Onderwijs.

Wat is de rol van SURF?

SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, is de penvoerder van het programma. Als ontwikkelaar en beheerder van de sectorale ict-infrastructuur heeft SURF een zetel in de stuurgroep van het programma.

Ik ben een docent. Hoe kan ik meedoen aan Digitaliseringsimpuls Onderwijs?

Leuk dat je wilt meedoen! Op dit moment zijn we de programma-organisatie aan het opzetten. Na de zomer gaan we met een grotere groep mensen de inhoud van het programma voorbereiden. Wil je meedenken over de opzet van het programma? Mail dan naar info@digitaliseringsimpuls.nl. Laat weten waarover je wil meedenken en wat je kunt bieden, dan zetten wij je op de lijst van contactpersonen.

Vanaf 2023 hebben docenten verschillende mogelijkheden om mee te doen. In de kennisinfrastructuur verbinden en starten we netwerken voor docenten. Dat doen we in samenwerking met het ComeniusNetwerk, SURF Communities en met bestaande docentennetwerken in de onderwijsinstellingen.

In het Center for Teaching & Learning van jouw instelling vind je kennis en advies om je onderwijs te vernieuwen. In de transformatiehubs kan je meedenken over hoe we het onderwijs verbeteren, en meedoen aan experimenten om te toetsen of oplossingen werken in de praktijk. Meer informatie vind je later op deze website en via je instelling.

Ik ben een student. Hoe kan ik meedoen aan Digitaliseringsimpuls Onderwijs?

Leuk dat je wilt meedoen! Op dit moment zijn we de programma-organisatie aan het opzetten. Na de zomer gaan we met een grotere groep mensen de inhoud van het programma voorbereiden. Wil je meedenken over de opzet van het programma? Mail dan naar info@digitaliseringsimpuls.nl. Laat weten waarover je wil meedenken en wat je kunt bieden, dan zetten wij je op de lijst van contactpersonen.

Vanaf 2023 komen er verschillende mogelijkheden om deel te nemen. In de transformatiehubs kan je meedenken over hoe we het onderwijs verbeteren, en meedoen aan experimenten om te toetsen of oplossingen werken in de praktijk. Meer informatie vind je later op deze website en via je instelling.

Ik ben onderzoeker. Hoe kan ik meedoen aan Digitaliseringsimpuls Onderwijs?

Leuk dat je wilt meedoen! Op dit moment zijn we de programma-organisatie aan het opzetten. Na de zomer gaan we met een grotere groep mensen de inhoud van het programma voorbereiden. Wil je meedenken over de opzet van het programma? Mail dan naar info@digitaliseringsimpuls.nl. Laat weten waarover je wil meedenken en wat je kunt bieden, dan zetten wij je op de lijst van contactpersonen.

Vanaf 2023 kun je bijdragen aan het onderzoek dat in de transformatiehubs plaatsvindt en aan de gedeelde kennisinfrastructuur. Vanaf 2023 zet NRO een call voor onderwijsonderzoek uit. Meer informatie vind je later op deze website en op NRO.nl.

Werken jullie samen met andere NGF-gefinancierde projecten in het onderwijs?

Ja, dat doen we zeker, en in het bijzonder met deze drie projecten: